Koncert w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

W 338. rocznicę wiktorii wiedeńskiej zespół Scholares Minores pro Musica Antiqua zapewnił oprawę muzyczną Mszy Świętej, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie dnia 12.09.20021. Po Mszy Świętej odbył się koncert zespołu.