Muzyka dawnej Europy

Muzyka Dawnej Europy - CD

Muzyka dawnej Europy – CD

 

1. Alle, psallite, Alleluja
2. Benedicamus Domino
3. Nota cantionis de illo digno vivo Capistrano – Septem Mariae
4. Omnia beneficia
5. Motet
6. Or est Bayard
7. Chwała Tobie Gospodzinie
8. In te Domine speravi
9. „My artyści muzycy”
10. Tanz nach „Der herbest kumpt uns riche nuch”
11. Tubych się chciał zabawić
12. Fine knacks for ladies
13. Allemande, Tripla
14. Do you not know
15. Taniec „Szewczyk”
16. Jeszcze Marcinie
17. „Starzy ludzie…”
18. Taniec „Chłopski”
19. O la! O che bon eco
20. Sławne potomstwo Lechowe
21. Pues que ya…
22. Taniec „Wyrwany”
23. Spagnoletto
24. Bourre
25. Bourre
26. Kurant
27. Le Roia fait battre tambour
28. Kwartet G-dur (Allegro)
29. Sound the trumpet
30. Kwintet F-dur (Adagio, Presto)
31. Suscepit Israel
32. Andante A-dur
33. Jesu spes mea