Rok pełen muzyki

Przedstawiamy krótkie podsumowanie życia koncertowego w roku 2011 naszych zespołów artystycznych działających przy ul. Młodzieżowej. Wypunktowane zostały, w wielkim skrócie, efekty całorocznej pracy dyrygentów i członków poszczególnych zespołów artystycznych.

120 koncertów: 97 w kraju i 23 poza Polską (3 wyjazdy zagraniczne: Włochy, Meksyk, Czechy)

 

Wydarzenia:

Udział chóru „Szczygiełki” i członków Kameralnej Orkiestry Smyczkowej „KOS” w Beatyfikacji JP II w Rzymie (3 koncerty), pobyt czeskiego chóru „Rolnička” z Prahy w Poniatowej, udział zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua” w Światowym Festiwalu Chóralnym w Puebla (16 koncertów), wymiana międzynarodowa chóru „Szczygiełki” z chórem czeskim „Mariella” z Pilzen (7 koncertów).

Koncerty

Wykonane zostały przez chóry: „Szczygiełki”, „Małe i Średnie Szczygiełki”, „Szpaczki”, „Kolibry” , Kameralną Orkiestrę Smyczkową „KOS”, zespół mandolinowy „O sole mio”, instrumentalitów OPP oraz zespół muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, w ramach następujących projektów artystycznych:

 • Cykl „Szczygiełki swojemu miastu” – Koncerty Kolędowe (2 i 6 stycznia 2011 r.), Misterium Wielkopostne (10.04.2011r.), Pieśni naszych Ojców w 220. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-Maja (8 maja 2011r.) oraz w 93. Rocznicę Odzyskania Niepodległości (12 listopada 2011 r.), Koncert międzynarodowy chóru „Szczygiełki” i czeskiego chóru „Rolnička” z Praha (31.05.2011), Koncert międzynarodowy „Muzyka łączy” chóru „Szczygiełki” i czeskiego chóru „Mariella” z Plzen (26.10.2011)
 • Festiwal „Wielkopostne śpiewanie” (17.04.2011) – Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie (Scholares Minores pro Musica Antiqua”, chór „Szczygiełki”, Kameralna Orkiestra Smyczkowa „KOS” oraz recytatorzy)
 • Noc Kultury w Lublinie (4.06.2011) – Bazylika oo.Dominikanów w Lublinie (Scholares Minores pro Musica Antiqua”)
 • „Cecylianka 2011” (22.11.2011) – Seminarium Metropolitarne w Lublinie (Scholares Minores pro Musica Antiqua”) – zdjęcia
 • „Tydzień św. Cecylii” (23.11.2011 i 26.11.2011) – Kościół parafialny w Poniatowej (chór „Szczygiełki” oraz flecistki i pani Joanna Szafran-Biały)
 • Współpraca z Filharmonią Narodową w Warszawie – dwa Koncerty kolędowe „Muzyka pod choinkę (18.12.2011).
 • Współpraca z kościołami Diecezji Lubelskiej – Koncert chóru „Małe i Średnie Szczygiełki” podczas I Festynu Parafialnego w Poniatowej (19.06.2011), Koncert chóru „Szczygiełki” w Sernikach (19.06.2011), Koncert chóru „Małe Szczygiełki – grupa z ratoszyńska” podczas Mszy Odpustowej w Kościele pw. Św. Macieja Apostoła w Ratoszynie (29.06.2011), Koncert „Scholares Minores pro Musica Antiqua” w Archikatedrze Lubelskiej (7.07.2011), Koncerty „Scholares Minores pro Musica Antiqua” w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim (10.04.2011, 21.08.2011)
 • Współpraca miast partnerskich – Koncert chóru „Szczygiełki” w Domu Muzyki w Kraczewicach dla delegacji Berlina Steglitz-Zehlendorf (14.09.2011)
 • Współpraca z poniatowskimi szkołami – Koncert chóru „Małe i Średnie Szczygiełki” podczas III Pikniku Rodzinnego w SP w Poniatowej (7.05.2011), dziewięć Koncertów z prelekcjami dla uczniów SP w Poniatowej wykonanych przez nauczycieli OPP (6-7.09.2011), Koncert „Scholares Minores” dla uczestników programu Comenius (z Niemiec, Francji i Polski) przebywających na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej (8.10. 2011), dwa Koncerty czeskiego chóru „Mariella” z przebywającego w Poniatowej na zaproszenie chóru „Szczygiełki” (26.10. 2011), 2 Koncerty Patriotyczne (14.11.2011), 2 Koncerty Kolędowe (20.12.2011).
 • Współpraca z innymi szkołami – Koncerty chóru „Szpaczki” w SP w Kraczewicach (10.02.2011, 3.03.2011, 31.03.2011, 5.06.2011, 22.06.2011, 13.10.2011, 22.12.2011), Koncert chóru „Średnie Szczygiełki” i Kameralnej Orkiestry Smyczkowej „KOS” w Zespole Szkół w Karczmiskach podczas Festynu Rodzinnego (29.05.2011), Koncert chóru „Małe Szczygiełki –grupa chodelska” w SP w Chodlu (13.06.2011), Koncert chóru „Małe Szczygiełki –grupa ratoszyńska” w SP w Ratoszynie (22.06.2011).
 • Współpraca z innymi podmiotami – Koncert chóru „Średnie Szczygiełki” podczas Jubileuszu 50-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Poniatowej (7.05.2011).
 • Cykl „Szczygiełkowa Filharmonia przy Młodzieżowej” – to cykl koncertów, które odbywają się w siedzibie OPP przy ul. Młodzieżowej 6. W roku 2011 zrealizowano tu aż 41 koncertów i popisów: trzynaście Koncertów–przesłuchań semestralnych (10-12.01.2011, 14-15.01.2011, 18.01.2011); sześć Koncertów–popisów semestralnych (31.01.2011, 2.02.2011, 4.02.2011); dwa Koncerty chóru „Małe Szczygiełki” (19.01.2011, 25.05.2011); Wieczór kolęd (28.01.2011); dwa Koncerty „Młodzi instrumentaliści” (7 i 9.02.2011); dwa Koncerty stypendystów Stowarzyszenia „Musica Antiqua” z cyklu „Młodzie wirtuozi” (12.02.2011); Koncert „Młodzi wirtuozi” z cyklu „Nasi w Lublinie” (wiolonczelistki: Anna Papierz i Natalia Zburzyńska) połączony z promocją płyty DVD z Jubileuszu (9.04.2011); trzy Koncerty z cyklu „Bukiet dla Mamy” (23 -24.05.2011, 30.05.2011); dziewięć Koncertów–popisów semestralnych poszczególnych klas instrumentalnych (6-8.06.2011, 10-11.06.2011); Koncert przedwyjazdowy chóru „Szczygiełki” (4.12.2011); Koncert Wigilijny Zespołu „1 i ¼ Kwartetu” połączony z promocją nowej płyty „Scholares Minores pro Musica Antiqua” (22.12.2011).

W związku z licznymi pytaniami informuję, iż wszystkie wymienione koncerty odbyły się bez wsparcia finansowego miasta i gminy Poniatowa. Gros chórów i zespołów muzycznych pracuje w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, prowadzonym przez Powiat w Opolu Lubelskim. Wyjątkiem jest tu zespół muzyki dawnej, „Scholares Minores pro Musica Antiqua”, który działa aktualnie pod auspicjami Stowarzyszenia Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” w Poniatowej.

Danuta Danielewicz