Szczygiełki to my – Jubileuszu 45-lecia zespołów „Szczygiełki” i „Scholares Minores pro Musica Antiqua”

Utwór: Szczygiełki to my
Muzyka i słowa: Witold Danielewicz
Wykonawcy: Chór Szczygiełki
Przygotowanie wokalne: Anna Karwat i Grażyna Papierz
Kierownictwo artystyczne: Danuta i Witold Danielewiczowie
Realizacja dźwięku: Maciej Stachyra, Grzegorz Herliczek (Blue Music Group)
Zdjęcia, reżyseria i montaż: Natalia Zburzyńska #wirtualneszczygiełki
Nagranie zrealizowano w ramach jubileuszu 45-lecia zespołów „Szczygiełki” i „Scholares Minores pro Musica Antiqua” działających w Poniatowej pod kierunkiem Danuty i Witolda Danielewiczów
Nagranie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Poniatowa, w ramach realizacji zadania publicznego pn. AKTYWNE LATO Z PONIATOWSKIMI ZESPOŁAMI ARTYSTYCZNYMI.