Szczygiełkowy koncert

Szczygiełkowy koncert - CD

Szczygiełkowy koncert

 

Muzyka religijna:

1. Presulis eminenciam totam
2. In Natali Domini
3. Bądź wiesioła Panno Czysta
4. Hymnus – „In adventu Domini”
5. Rorando coeli
6. O salutaris Hostia
7. Ave Verum
8. Gloria z „Missa Brevis”
9. Panis Angelicus
10. Kyrie z „Missa Brevis”
11. Sanctus z „Missa Brevis”
12. Kyrie z „Missa Brevis”
13. Ave Maria
14. Jubilate Deo
15. Litania do Marii Panny

Negro spirituals:
16. Swing Low
17. Oh, happy day

Muzyka świecka:
18. Sound the Trumpet
19. Pieśń wieczorna
20. Przylecieli sokołowie
21. Kruk w kąpieli
22. Preludium i Fughetta
23. Cantabile z cyklu „Enigma”
24. Capriccioso z cyklu „Enigma”
25. Szczygiełkowy koncert
26. Kantata Jubileuszowa „Moja muzyka”

Wykonawcy:

  • chór Szczygiełki – Dagmara Matysik
  • Kameralna Orkiestra Smyczkowa (7, 8, 18, 26); – Witold Danielewicz
  • Gabriela Hacia – solo (17);
  • Danuta Danielewicz – organy (9)