Informacja o zespole.

Chór „Szpaczki” działa aktualnie w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Na codzień zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach. Do  chóru należą wyłącznie uczniowie wspomnianej szkoły od klasy 0 do 6. Chór prowadzony jest przez panią Grażynę Papierz.

Historia chóru.

Chór założony został w 1989 roku przez panią Krystynę Lawgmin-Grodzką w nowopowstałej instytucji kultury, w Domu Muzyki w Kraczewicach. Zajęcia odbywały się w pałacu dwa razy w tygodniu. Na repertuar składały się piosenki dziecięce oraz muzyka ludowa. Członkowie chóru uczyli się również tańców ludowych. Niestety chór zawiesił działalność w momencie „cięć” budżetowych, jakie nastąpiły w resorcie kultury w 1993 roku.

Reaktywacja chóru nastąpiła w 1998 roku, ale już w strukturach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej. Aktualny skład chóru to ok.30 uczniów z klas 0-6.

Chór jest laureatem licznych nagród: