Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Ars Liturgica w Gnieźnie dla chóru Szczygiełki

Kochani Zwycięstwo!!!! Pierwsze miejsce Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna Prezesa Spółki Radio Plus Polska na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Ars Liturgica w Gnieźnie 2018. Gratulujemy chórowi Szczygiełki , którym dyrygowała Anna Maria Karwat. Gratulacje również dla Pani Joanny Garbacz i Pani Danuty Danielewicz , które wraz z Panią Anią przygotowały chór do konkursu.