Music for Christmas

Music for Christmas - DVD

Music for Christmas – DVD

 

1. Alleluja
2. Tanz
3. Tourdion
4. Tańce Hausmanna
5. Courante

Early Polish carols – XVI-XVII c.
6. Dzieciątko się narodziło
7. Dobroć w niedoszłych grenicach
8. Dziecino mała
9. Dzieciątko dostojne
10. Nuż my dziś krześcijani

Traditional Polish carols – XIX-XX c.
11. Cicha noc
12. Wśród nocnej ciszy
13. Hej, bracia czy śpicie?
14. Gwałtu, gwałtu
15. Przy onej górze
16. Przylecieli Aniołkowie
17. Hej, nam hej
18. Dzisiaj w Betlejem
19. A cóż z tą Dzieciną
20. Gdy się Chrystus rodzi
21. Mikołaj
22. Bóg się rodzi

Koncert nagrany podczas występu w Filharmonii Narodowej w Warszawie
Grudzień XXX rok


WYSTĘPUJĄ:
Scholares Minores pro Musica Antiqua –
Danuta i Witold Danielewiczowie
Chór Szczygiełki –
Małgorzata Lulek
Chór Carduelis –
Dagmara Matysik
Kameralna Orkiestra Smyczkowa KOS –
Witold Danielewicz