Rekrutacja na zajęcia na rok szkolny 2023-2024 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej ogłasza rekrutację na zajęcia stałe w roku szkolnym 2023-2024.

Zasady rekrutacji:

Aby zapisać dziecko na zajęcia rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia wniosek. Wnioski dostępne są w sekretariacie OPP;

Sekretariat czynny :

poniedziałki od 8:00-16:00

wtorki od 13:00-20:00

środy od 13:00-20:00

czwartki od 8:00-16:00

piątki od 13:00 -20:00

numer telefonu: 81 820 47 86 e-mail : sekretariatszczygielki@gmail.com

Nabór na wszystkie zajęcia prowadzony jest dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Terminy rekrutacji:

1. rekrutacja podstawowa – wnioski o przyjęcie należy składać w terminach od 30.05.2023-24.06.2023

2. rekrutacja uzupełniająca – wnioski o przyjęcie należy składać w terminach od 25.08.2024-30.09.2024

Oferta zajęć

1. Nauka śpiewu chóralnego

Małe Szczygiełki -chór prowadzi Pani Grażyna Papierz

Średnie Szczygiełki – chór prowadzi Pani Anna Karwat

Szczygiełki – chór prowadzą Pani Anna Karwat i Pani Joanna Garbacz

Szczygiełki Grandi- chór prowadzą Pani Anna Karwat i Pani Joanna Garbacz

Dzieci przyjmowane są do odpowiedniego chóru w zależności od wieku i umiejętności. O przydziale do chóru decydują prowadzący chórów.

2. Nauka gry na gitarze i mandolinie

Zajęcia prowadzi Pani Grażyna Papierz, odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach ustalonych z nauczycielem.

3. Nauka gry na skrzypcach

zajęcia prowadzą:

Pani Marta Pędzisz – poniedziałek

Pani Ewa Pukos – wtorek

Pani Edyta Grzyb- Grzeszczuk – środa

Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych z nauczycielem.

4. Nauka gry na flecie

zajęcia prowadzi Pani Joanna Szafran-Biały, odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach ustalonych z nauczycielem

5. nauka gry na wiolonczeli

zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Pietroń odbywają się w piątki w godzinach ustalonych z nauczycielem.

6. Dzieci mogą również uczestniczyć w zajęciach kapeli folkowej Czarne Bociany – kapelę prowadzi Pani Małgorzata Kacprzak-Kamińska, zajęcia odbywają się we wtorki.

7. Kameralna Orkiestra Smyczkowa prowadzi ją Pani Joanna Garbacz ,zajęcia odbywają się w piątki. O naborze do orkiestry decydują nauczyciele poszczególnych instrumentów, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania w nauce.

W trakcie roku szkolnego, dzieci uczęszczające na zajęcia chóralne uczestniczą również w zajęciach tanecznych, teatralnych w zależności od potrzeb (przygotowania do koncertów).

Serdecznie zapraszamy.