Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Opole Lubelskie:

https://www.opole.lublin.pl/strona-3330-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html