Cantigas de Santa Maria nr 353 „Quen a omagen da Virgen”

Utwór: Cantigas de Santa Maria nr 353 „Quen a omagen da Virgen”

Wykonawcy: Scholares Minores pro Musica Antiqua

Śpiew solo: Joanna Mazurek

Fragment koncertu w ramach Światowego Kongresu Psychologów, Zamek Lubelski 11 lipiec 2018 r.

Wykorzystane instrumenty w utworze: cornamusy, fidele, krumhorny, flet podłużny, viola da gamba, harfa gotycka, lutnia, bęben

Kierownictwo artystyczne: Danuta i Witold Danielewiczowie Rejestracja koncertu: Natalia Zburzyńska i Grzegorz Zburzyński Montaż: Natalia Zburzyńska

—————————————————————————————————-

Utwór znajduje się w zbiorze liczącym 450 pieśni poświęconych Matce Boskiej, zatytułowanym Cantigas de Santa Maria, Napisanym w języku galicyjsko-portugalskim. Za autora Cantigas uważa się Króla Kastylii Alfonsa X (1221 – 1284). Istnieje jednak spór, co do tego, czy król ograniczył swoją rolę do nadzorowania kompozycji, czy też sam napisał niektóre słowa i muzykę. Pierwowzorem Cantigas de Santa Maria była najprawdopodobniej twórczość minnesingerów, a tematycznie odnosiły się one do miłości dworskiej. Z czasem postać damy zastąpiono postacią Matki Boskiej i takie właśnie zachowały się do naszych czasów.