Anonim – Pastoreta Ychepe Flauta, XVIII w.

Utwór: Pastoreta Ychepe Flauta, XVIII w. (Archivo de Chiquitos)

Wykonawcy: Scholares Minores pro Musica Antiqua Justyna Wójcikowska – flet podłużny Piotr Młynarczyk – viola da gama Anna Piłat – wiolonczela Mateusz Szejka – obój Brygida Szejka – trąbka Mateusz Jeleń – lutnia Teresa Albińska, Weronika Biały, Katarzyna Kołodziejczyk, Oliwia Komendarska, Marcelina Majchrowska, Dominika Wójtowicz – skrzypce Aleksandra Kozak i Joanna Mazurek – instrumenty perkusyjne

Fragment koncertu z okazji 35th Anniversary of the John Paul II Foundation, Chiesa Nuova di Santa Maria in Vallicella, Rzym, 22.10.2016 Kierownictwo artystyczne: Danuta i Witold Danielewiczowie

—————————————————————————————————-

Pastoreta Ychepe Flauta to przykład tak zwanego baroku misyjnego, którego repertuar był wykonywany w XVII i XVIII wieku w starych redakcjach jezuickich obejmujących Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Boliwię. Utwór przypisywany jest Martinowi Schmidowi (1694-1772) jezuickiemu misjonarzowi w boliwijskiej Chiquitania. Jest to niewielki koncert w formie sonaty da chiesa na flet prosty, dwoje skrzypiec i basso continuo, będący jedynym utworem w tym archiwum przeznaczonym specjalnie na flet. Oryginał materiałów nutowych znajduje się w Muzycznym Archiwum w Chiquitos. (T. Krasowska – Muzyka barokowa w redukcjach jezuickich).