Film „Tańce ludowe w dawnej muzyce polskiej”  został przygotowany na podstawie nagrań dokonanych w trakcie premiery widowiska  17.06.2022 r. w Sali Koncertowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.

Wykonawcy: Zespół „Scholares Minores pro Musica Antiqua” pod kier. Danuty i Witolda Danielewiczów

Teatr „Panopticum” MDK „Pod Akacją” w Lublinie pod kier. Mieczysława Wojtasa

Program koncertowy został zrealizowany w ramach projektu „Tańce ludowe w dawnej muzyce polskiej” w oparciu o polskie źródła muzyczne pochodzące z wieków od XIV do XVIII.

Projekt dofinansowano ze środków Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Etnopolska. Edycja 2022.

Film zawiera tłumaczenia na Polski Język Migowy oraz transliterację mowy z fonogestami.

Film przygotowała Natalia Zburzyńska.