Koncert Świąteczny połączony ze Spotkaniem Opłatkowym Zespołu

Serdecznie zapraszamy na Koncert Świąteczny połączony ze Spotkaniem Opłatkowym Zespołu, byłych Członków Zespołu oraz Przyjaciół. Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia 2015 roku o godz. 16:00 w Aulii Gimnazjum w Poniatowej przy ulicy Szkolnej 8.

Danuta i Witold Danielewiczowie

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej