Misterium Wielkopostne

Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua” w Poniatowej Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej

uprzejmie zapraszają na ostatni  koncert z cyklu „Musica Gloriosa”   – MISTERIUM WIELKOPOSTNE

Koncert odbędzie się dnia 7 MARCA  2015 roku (sobota) o godzinie 16:00 w kościele parafialnym w Piotrawinie

Celem projektu jest przygotowanie i edukowanie mieszkańców z małych miejscowości powiatu opolskiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków kultury muzycznej, oraz tworzenie warunków do rozwijania świadomości kulturalnej. Każdy z koncertów poprzedzą prelekcje, podczas których zostaną przedstawione wiadomości historyczne dotyczące wykonywanych utworów, kompozytorów i anegdot związanych z ich życiem.

Wykonawcy:

Zespół muzyki dawnej SCHOLARES MINORES PRO MUSICA ANTIQUA pod kier. DANUTY I WITOLDA DANIELEWICZÓW

Chóry:  SZCZYGIEŁKI, SZCZYGIEŁKI GRANDI, SZCZYGIEŁKI FENIX.

Przygotowanie chórów:  DANUTA DANIELEWICZ, ANNA KARWAT

Dyrygent: TERESA KRASOWSKA

Grupa aktorska pod kierunkiem MIECZYSŁAWA WOJTASA w składzie

Anna Maria Karwat ( Matka Boża), Leszek Kramek (Jezus Chrystus), Ewa Albińska (Maria Magdalena), Barbara Kramek (św. Weronika), Adam Popiołek (Szymon Cyrenejczyk), Jacek Komendarski i Artur Długosz (Rzymianie), Robert Piłat ( Arcykapłan), Krzysztof Kołodziejczyk (Faryzeusz).

Stanisław Jadach – Lirnik

Agata Wiechnik – Archanioł Gabriel

Prelekcja muzykologiczna: JOANNA SZAFRAN-BIAŁY

Kierownictwo artystyczne: DANUTA I WITOLD DANIELEWICZOWIE