Dziecięcy chór „Małe SZCZYGIEŁKI” jest obok, chóru „Średnie SZCZYGIEŁKI„, chórem PRZYGOTOWAWCZYM, w którym młodzi adepci rozpoczynają naukę śpiewu i emisji głosu. Chór prowadzony jest przez Grażynę Papierz (grupa przedszkolna) i Danutę Danielewicz (dzieci ze szkoły). W czasie zajęć dzieci poznają podstatowe elementy śpiewu i właściwego oddechu. Chór śpiewa jednogłosowe piosenki.   Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W roku szkolnym 2009/2010 w chórze tym śpiewało 25 maluchów z przedszkola (Miłocin, Klementowice, Kazimierzów, Lublin) – od 3,5 roku  i 30 uczniów ze szkół podstawowych (Poniatowa, Opole Lubelskie, Chodel, Komaszyce, Skoków, Józefów, Lublin). „Małe Szczygiełki” śpiewają zarówno dla rodziców w siedzibie placówki przy ul. Młodzieżowej 6, jak również biorą udział w większych formach koncertowych wraz z chórami: „Średnie Szczygiełki” i „Szpaczki”.W roku szkolnym 2009/2010 „Małe Szczygiełki” brały udział w trzech koncertach, które odbyły się w aulii Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej: Koncert kolędowy „Gdy Pan Jezus się narodził” – 17 stycznia 2010 w; Koncert wielkanocny „Otrzyjcie już łzy płaczący” – 25 kwietnia 2010 oraz Koncert charytatywny „Szczygiełki dla Wilkowa” – 6 czerwca 2010.