Dziecięcy chór „Średnie SZCZYGIEŁKI” jest obok, chóru „Małe SZCZYGIEŁKI”, chórem PRZYGOTOWAWCZYM, w którym młodzi adepci rozpoczynają naukę śpiewu i emisji głosu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Chór śpiewa na dwa głosy. Dyrygentem chóru jest Danuta Danielewicz.

W roku szkolnym 2009/2010 w chórze tym śpiewało 45 uczniów ze szkół podstawowych (Poniatowa, Opole Lubelskie, Chodel, Komaszyce, Skoków, Józefów, Lublin).

„Średnie SZCZYGIEŁKI” wykonują samodzielne koncerty , jak również biorą udział w większych formach koncertowych wraz z innymi chórami OPP: „Szczygiełki”, „Cardeuelis”, „Małe Szczygiełki” i „Szpaczki”.

W roku szkolnym 2009/2010 „Średnie SZCZYGIEŁKI” wzięły udział w następujących koncertach: koncert „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” – 27 października 2009; Koncert patriotyczny „Pieśni naszych ojców” – 11 listopada 2009, Koncert kolędowy „Gdy Pan Jezus się narodził” – 17 stycznia 2010, Koncert Wielkanocny „Otrzyjcie już łzy płaczący” – 25 kwietnia 2010, Koncert wiosenny – 22 maja 2010 i Koncert wakacyjny – 25 czerwca 2010.