Wędrujące „Szczygiełki”. Bywalcy konkursów.

W pierwszą sobotę maja b.r. chór Szczygiełki Grandi pod dyr. Joanny Garbacz wygrał  I Ogólnopolski Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie zdobywając Złoty Dyplom oraz Nagrodę Główną „Grand Prix” wraz z nagrodą pieniężną. Tykocin był rozgrzewką do kolejnego konkursu – IX Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cracovia Cantans” 2018, który odbędzie się w dniach  8-10 czerwca 2018 roku w Krakowie. Tym razem Szczygiełki Grandi  rywalizować będą z zespołami śpiewaczymi z Austrii, Izraela, Finlandii, Łotwy, Czech, Indonezji i Węgier. Udział naszego chóru jest dofinansowany przez Województwo Lubelskie w wysokości 2.000 zł. –  „Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj życie!.