Najmłodsze Szczygiełki – pierwszy koncert w nowym roku szkolnym

Najmłodsze Szczygiełki, zasilane starszymi chórzystami wystąpiły dzisiaj w kinie w Poniatowej podczas Archidiecezjalnego Zjazdu Akcji Katolickiej.

To był pierwszy koncert w nowym roku chóralnym .