W wieku czterech lat trafiła do zespołu, w którym śpiewała aż do klasy maturalnej. Edukacja zespołowa sprawiła, że podjęła naukę w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Trafiła do klasy skrzypiec Renalda Wójtowicza. Ukończyła dyrygenturę chóralną i prowadzenie zespołów instrumentalnych na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy u prof. Zbigniewa Bruny. Jednocześnie studiowała kompozycje u prof. Marka Jasińskiego, wybitnego twórcy muzyki chóralnej. Jest laureatką wielu nagród. Jej pierwsza kompozycją była piosenka wyjazdowa, śpiewana w czasie podróży z zespołem do Finlandii. w OPP pracuje od 2011 roku.